Lekcja 13. Wejście lub odwrót

Rozważ dwa możliwe scenariusze dla nadchodzącej wędrówki.

Pierwszy zakończony sukcesem.
Drugi, w którym zmuszona/y jesteś zakończyć dalszych działań.

Postaraj się teraz skupić na tym jakie odczucia, emocje mogą się pojawić w każdej z tych sytuacji ?

Zwróć uwagę na to, jak mogą one wpłynąć na Twoje zachowanie oraz decyzje podjęte przez Ciebie w sytuacji, gdy będziesz ich doświadczał.

Przypomnij sobie teraz swoje wartości i postawy, które chcesz, aby Ci towarzyszyły w tym momencie i zastanów się jakie zachowania byłyby z nim zgodne. Zauważ, jak się w nie angażujesz.

Wszystkie prawa zastrzeżone.